Häiritsevätkö lasiaisirtaumat?

Mikäli olet havainnut näkökentässäsi liikkuvia hyttysen -tai roskanomaisia varjoja, on kyse luultavasti lasiaissamentumista ja /tai irtaumista sekä niiden aiheuttamista varjoista verkkokalvolla. Yleensä niihin tottuu ajan kanssa mutta joskus ne ovat todella häiritseviä. Pahimmillaan ne ovat verkkokalvorepeämän oire. Mikäli repeämän vaara on ja irtautumat häiritsevät olennaisesti päivittäistä elämää, ne kannattaa hoitaa pois laserilla. Toimenpiteen nimi on laservitreolyysi.

 

Laservitreolyysi

Laservitreolyysi on nopea polikliinisesti tehtävä toimenpide. Siinä käytetään Q-kytkettyä nanosekuntipulssi YAG-laseria, jonka laserpulssilla hajotetaan irtaumastriktuurat ja samentumat pieniksi partikkeleiksi, jotka eivät enää muodosta varjoja verkkokalvolle. Toimenpide on osoittautunut tehokkaaksi ja komplikaatioriski on erittäin pieni. Laservitreolyysillä voidaan myös vähentää – tai ainakin viivästyttää – tarvetta kirurgiseen toimenpiteeseen, yleensä vitrektomiaan. 1500 potilaan laservitreolyysitutkimuksessa (Karickhoff, USA) komplikaatioprofiili oli vain 0.1% Toimenpide oli tehokas n. 85 % potilaista. Yhtään verkkokalvoirtaumaa, reikää tai vuotoa ei raportoitu. Ei myöskään vitriittiä.

Miksi yleensä hoitaa lasiaissamentumia?

Huolimatta monista laservitreolyysin eduista, ei toimenpidettä käytännössä opeteta silmälääketieteen opinto-ohjelmassa. Tämä johtuu siitä, että samentumia ei pidetä tarpeeksi vakavana tilana hoidettavaksi. Samentumat usein ohitetaan vain yleisenä oireena lasiaisen yleisestä heikkenemisestä, mutta monilla potilailla samentumien on todettu saattavan aiheuttaa samanlaista negatiivista vaikutusta elämänlaatuun, kuin mitä makulan ikärappeuma aiheuttaa (Wagle et al, 311 potilaan tutkimus).

Miten tehdä laservitreolyysi turvallisesti?

Laservitreolyysiä on yritetty tehdä 1980-luvulla ja myöhemminkin, mutta se on aina törmännyt turvallisuusprofiiliin. Jotta toimenpide voidaan tehdä turvallisesti, täytyy varmistaa, ettei laserpulssi osu verkkokalvolle. Lisäksi laitteen olisi oltava tarpeeksi stabiili ja tarkka, jotta ei tarvitse käyttää kovia tehoja. Käytännössä normaalissa kapsulotomiaan ja iridotomiaan tarkoitetussa YAG-laserissa illuminaatio tulee alakautta, jolloin sen tarkka kohdistaminen eri akselilta tulevalla mikroskoopin optiikalla on erittäin vaikeaa. Lisäksi usein lasersäteen toimittava peili on – ainakin osittain – tiellä ja vaatii siten illuminaatiotornin viennin sivulle vaikeuttaen kohdistamista edelleen.

Ellex Medicalin Reflex® tekniikka on kehitetty ratkaisemaan edellä mainitut ongelmat. Illuminaatio sekä lasersäde on korotettu samalle optiselle akselille koaksiaalisesti okulaarien kanssa varmistaen, että fokusointi ja valaistus ovat esteettömiä antaen siten paremman syvyysvaikutelman. Lisäksi illuminaatiopeili painuu alas laserpulssin ajaksi varmistaen laserpulssin vapaan kulun. Tämän johdosta illuminaatiotornia ei tarvitse siirtää sivuun, jolloin edelleen kohtisuora ja koaksiaali fokusointi on mahdollista.

Luultavasti Suomessakin tämä tekniikka alkaa yleistyä, kun huomataan sen tuomat kiistattomat edut. Tarjolla on nopea ja kivuton toimenpide niille potilaille, joiden elämää lasiaissamentumat todella häiritsevät. Kaiken lisäksi siihen ei tarvita kallista laitteistoa, vain hieman parempi YAG- laser, joka nopeuttaa myös kapsulotomian ja iridotomian suorittamista.