LiGHT Study Lancet julkaisussa – SLT tehokkain glaukooman ensisijainen hoitomuoto

Primaarista avokulma glaukoomaa ja okulaarista hypertensiota on perinteisesti hoidettu silmän sisäistä painetta alentavilla silmätipoilla. Selektiivinen lasertrabekuloplastia (SLT) on turvallinen vaihtoehto, mutta sitä käytetään harvoin ensisijaisena hoitona.

LiGHT (Laser in Glaucoma and Ocular HyperTension) tutkimuksessa LANCET –julkaisussa verrataan näitä kahta hoitomuotoa.

Satunnaistetussa kontrolloidussa LiGHT tutkimuksessa rekrytoitiin hieman yli 700 potilasta, joilla oli vastikään diagnosoitu avokulma glaukooma (OAG) tai okulaarinen hypertensio. Tutkimus toteutettiin vuosina 2012 – 2014 kuudessa eri sairaalassa Englannissa. Potilaat jaettiin satunnaisesti ryhmiin, joissa hoitomuotona oli joko SLT tai silmänpainetta alentavat silmätipat (useimmiten latanoprosti). Objektiivinen silmänpaineen tavoite arvo määritettiin glaukooman vakavuuden mukaan.

Tutkimuksessa ensimmäisenä tuloksena: elämän laatu kolmen vuoden ajan, toisena tuloksena: kustannustehokkuus, kliininen teho ja turvallisuus.

Selektiivinen lasertrabekuloplastia (SLT) on LiGHT-tutkimuksen mukaan tehokkain glaukooman ensisijainen hoitomuoto, jonka tulisi syrjäyttää perinteisesti ensihoitona käytetty lääkehoito.

SLT on myös turvallisisin ja kustannustehokkain (säästäen vuositasolla jopa £451 / potilas).