Syklofotokoagulaatio mikropulssilaserilla – uusi kevyempi vaihtoehto glaukoomaan hoitoon

Silmänpaineen alentaminen on tällä hetkellä ainoa glaukooman hoitomuoto. Painetta pyritään alentamaan useimmiten ensin erilaisilla lääkehoidoilla ja kammiokulman selektiivisellä lasertrabekuloplastialla (SLT). Glaukoomapotilaiden lääkehoitoon sitoutuminen on kuitenkin huono, lääkkeillä on usein haittavaikutuksia ja huomattava osa joutuu lopettamaan lääkkeiden käytön. Lääkkeiden lisäksi silmänpainetta pyritään laskemaan erilaisilla laserhoidoilla ja kirurgisilla toimenpiteillä. SLT-laserhoito on todettu toimivaksi silmänpainetta alentavaksi kevyeksi hoitomuodoksi, jonka voi suorittaa primaarisena hoitona tai yhdessä lääkehoidon kanssa. Kevyen SLT-laserhoidon lisäksi on nyt kehitetty myös uusi kevyempi mikropulssisyklofotokoagulaatio, jolla saadaan laskettua glaukoomapotilaiden silmänpainetta tehokkaasti ja turvallisesti.

Aikaisemmin syklofotokoagulaatio on mielletty ainoastaan vaikeahoitoisten glaukoomapotilaiden hoitomuodoksi sen invasiivisuuden ja mahdollisen hypotoniariskin vuoksi. Uuden Iridexin kehittämän mikropulssitekniikan ansiosta tämä hoito on nyt tehtävissä jo aikaisemman vaiheen potilaille, sillä sen turvallisuusprofiili on huomattavasti parempi ja hoitomuoto on uusittavissa. Mikropulssisyklohoito lisää nesteen ulosvirtausta ja täten alentaa silmänpainetta. Iridexin mikropulssisyklohoidolla on saatu yhtä hyviä silmänpainetta alentavia tuloksia kuin perinteisellä pitkällä pulssilla, mutta pienemmin sivuvaikutuksin. Mikropulssilla tehdyn toimenpiteen jälkeinen tulehdusvaste on pieni, jos sitä on lainkaan.

Mikropulssitekniikassa jatkuva lasersäde pilkotaan hyvin lyhyiksi laserpulsseiksi; näiden pulssien välillä hoidettava kudos ehtii jäähtyä eikä laserin termaalinen vaikutus pääse leviämään ympäröivään kudokseen. Näin ollen mikropulssilaser kohdentuuparemmin hoidettavaan alueeseen eikä kollateraalista vahinkoa muodostu. Hoitava lasersäde toimitetaan sädekehään laserkuidun avulla. Iridexin kehittämien laserkuidut ohjaavat lasersäteen oikeaan kohtaan. Toimenpidettä varten silmä tulee puuduttaa (useimmiten retro- tai peripulbaarinen puudutus), minkä jälkeen toimenpide on kivuton ja potilas toipuu toimenpiteestä saman päivän aikana. Mikropulssihoidosta tehdyissä julkaisuissa on raportoitu 30-40 % lasku silmänpaineissa ja pisin julkaistu seurantajakso on 6,5 vuotta. Mikropulssisyklofotokoagulaatio on myös uusittavissa eikä se arpeuta silmää.

Mikropulssisyklofotokoagulaatio on siis uusi kevyempi toimenpide glaukooman hoitoon. Toimenpidettä suositellaan tehtäväksi, mikäli lääkehoidolla ei saada tarpeeksi hyvää vastetta. Mikropulssin voi siis ottaa käyttöön huomattavasti aikaisemmin kuin perinteisen pitkän laserpulssin syklofotokoagulaation. Mikropulssisyklofotokoagulaatio tarjoaa siis jo pitkään kaivatun vaihtoehdon lääkehoidon ja kirurgisen leikkauksen väliin.